Sosyal Sorumluluk


Onok, Sosyal Sorumluluk Yaklaşımını ‘Toplumsal Sorumluluk’ ve ‘Doğa ve Çevre Sorumluluğu’ olarak iki çerçevede belirlemektedir.

 

TOPLUMSAL SORUMLULUK

ONOK sporun ve özellikle okçuluğun toplumsal yaşam için fiziki ve mental anlamda artı değerlerinin farkındadır. Ayrıca bir kurum olarak içinde varolduğu topluma faydalı olmayı görev saymaktadır. Buna bağlı olarak ONOK;

- Okçuluğa öncelikle çok özel bir spor dalı olarak ancak daha önemlisi kültürümüze ait sahip çıkılması gereken bir değer gözüyle bakar,

- Maddi gücü yetersiz çocukların okçulukla tanışması için ekipman ve eğitim desteği verir, Başarılı sporcuları kulübünde lisanslayarak ulusal ve uluslararası anlamda önlerini açar.

- Engelli tüm sporculara maddi - manevi destek vermeye gayret eder, tüm ekipman ve çalışma alanı konularında ekstra olanaklar sağlar,

- İlköğretim kurumlarıyla sıkı ilişki halindedir ve çocukların tutarlı bir spor dalı olarak okçulukla tanışması için eğitimler ve organizasyonlar yapar,

- Üniversitelerin ilgili öğrenci kulüplerini destekler,

- Geleneksel Türk Okçuluğu’nun geliştirilebilmesi için ilgili dernek ve gruplara destek verir,

- Okçuluk için on yıllarca kaynak olabilecek yazılı ve görsel dökümanların hazırlanmasını ve kullanıma sunulmasını sağlar.

 

DOĞA ve ÇEVRE SORUMLULUĞU

ONOK sektörel tanımının da getirdiği bilinç ile koşulsuz doğa ve çevre savunuculuğunu ilke edinmiştir. Buna bağlı olarak ONOK;

- Enerji sarfiyatlarını bilinçli düzenler, - Atık oluşumu ve geri dönüşüm konusunda hassas davranır,

- Doğal yaşama ve hayvan haklarına tavizsiz saygı gösterir,

- Yaban TV ile ortak projelerde yer alarak yemleme ve benzeri doğa dertek kampanyalarına aktif olarak katılır, bu destekler için oluşturulmuş bir yaban hayat fonu bulundurur,

- Avcılık ile ilgili kullanılabiliecek bir malzeme satıldığında öncelikle ülkemizdeki av kuralları hatırlatırıl ve ok avcılığı ilie ilgili teml eğitim veriilir.

- Kaçak avcılığa müsamaha göstermez, yasal avcılığa destek verir,

- Avlanma konusunda bilinç eğitimleri gerçekleştirir, yol gösterir,

- Doğa dostu projeleri ve kurumları koşulsuz destekler,

- Mümkün olan tüm organizasyonları için doğada gerçekleşecek ve insanları doğal yaşama yaklaştıracak planlar yapmaya gayret eder.